Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelse & Kansli

Påskhälsning från SOV:s ordförande

Nu börjar påskveckan – stilla veckan – som tar oss fram till påsken. Stilla är det också i kultur- och föreningslivet.  Så också för Estlandssvenskarnas kulturförening. Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer för att minimera smittorisken för våra funktionärer och medlemmar under den pågående Coronapandemin.

Årsmötet som var planerat till 29 mars har vi flyttat fram i tiden. Vi hoppas att situationen har förändrats så att det är möjligt att genomföra årsmötet den 23 maj. Vi kommer också att informera om möjligheten att använda fullmakt för de medlemmar som inte vill eller kan besöka årsmötet.

Arkivgruppen har ställt in sin verksamhet fram till det vanliga sommaruppehållet. Kom på ett virtuellt besök istället. Skicka din fråga på mejl till arkivgruppen. Besök vår hemsida med länkar till vårt bildarkiv och Topoteket. Många av arkivgruppens medlemmar arbetar hemma och föreningens epost och telefon bevakas som vanligt.

Styrelsens möten i Estniska huset kommer att under våren ersättas av epostkontakter. Styrelsens arbete  fortsätter som vanligt och vi arbetar med höstens aktiviteter. Vi planerar en ny utställning i Estniska huset med temat sjöfart under hösten. Arbetet med hembygds- och kyrkodagen fortsätter. De baltiska föreningarna i Sverige planerar en Baltisk dag på Hersby hembygdsgård i Sollentuna den 5 september. Vi planerar även flera föreläsningar under hösten, bl a nytt datum för Leif Carlssons föreläsning om Lars Johan Österblom som var planerad till årsmötet 29 mars. Kulturbrodöserna fortsätter med Aibotapeten, del 2. Ett nytt nummer av Kustbon är också under produktion.

Så föreningens verksamhet fortsätter, som tillvaron omkring oss, men på ett annat sätt. Vi får anpassa oss till realiteterna och tills vidare arbeta med föreningen i enlighet med de regler och rekommendationer som styr vår tillvaro för tillfället. Men snart möts vi igen!

Jag önskar alla läsare av nyhetsbrevet en fin påskhelg!

Lars Rönnberg

Ordförande