Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelse & Kansli

Nytt datum för SOV:s årsmöte

SOV:s årsmöte 2020 flyttas fram till den 23 maj kl. 13.00 – 15.00 i SOV:s lokal på våning 5 i Estniska huset om läget för Coronavirusets spridning så tillåter.

Vi avser att endast hålla årsmötesförhandlingarna.

Föredraget och presentationen av boken “Kallad och avsatt” om missionär Lars Johan Österbloms tid på Ormsö av och med Lars Carlsson, planeras att hållas den 23 september. Lokal  meddelas senare.