Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aktuellt

Med anledning av Coronaviruset

Lars Rönnberg
Ordförande

Estlandssvenskarnas kulturförening följer Folkmyndighetens rekommendationer i Sverige för att förhindra Coronavirusets spridning och ställer därför in vårens möten och samlingar.

Se Folkhälsomyndigheten >>> och https://www.krisinformation.se/

​SOV:s styrelse har tagit fasta på Folkhälsomyndighetens uttalande om att det är större risk för smittspridning av Coronaviruset när många människor träffas, att det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus samt att händelser som varar mer än ett par timmar kan öka risken för smittspridning. En del av vår medlemmar är äldre och utgör därför en riskgrupp.

​SOV och hembygdsföreningarna väljer därför att flytta fram sina årsmöten till senare i vår och avvaktar med att bestämma nytt datum tills smittspridningen har klingat av.
​Vänliga hälsningar – i en besvärlig tid!
​Lars Rönnberg
​Ordförande

SOV:s arkivgrupp

Arkivgruppen ställer in öppethållandet på onsdagarna fram till efter sommaren och planerar för att öppna igen onsdagen den 12 augusti under förutsättning att läget för smittspridningen av Coronaviruset så tillåter. Vi är under tiden tillgängliga för frågor och kontakt med arkivgruppen kan göras onsdagar på telefon 08- 612 75 99 eller till info@estlandssvenskarna.org.

​Vänliga hälsningar!
Margareta Hammerman
Ansvarig för arkivgruppen

Nargöföreningen

Nargöföreningen skjuter upp årsmötet den 21 mars och återkommer till medlemmarna med nytt datum så snart det är OK igen att träffas.​

Vänliga hälsningar
Seija Luther Näsholm
Ordförande

​DNA- och släktforskar Caféet

Nytt datum bestäms så snart omständigheterna tillåter för DNA-caféet och släktforskarträffen.
Passa på att släktforska när vi nu i princip uppmanas att hålla oss hemma?
Estniska riksarkivet Saaga >>>

​Hälsar Monica, Susanne, Lars, Leif

​SOV:s årsmöte

SOV:s styrelse har idag beslutat att årsmötet den 29 mars senareläggs till i första hand  den 23 maj.​

Vänliga hälsningar!
Lars Rönnberg
Ordförande SOV

Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Styrelsen beslutade idag att ställa in årsmötet den 18 april tills vidare.

Se Rickul/ Nuckös hemsida>>>

​Rågöföreningen

Årsmötet den 19 april ställs in. Vi avvaktar med nytt datum.

​Vänliga hälsningar!
Mats Stahl
Ordförande

​Ormsö Hembygdsförening

Årsmöte i Ormsö Hembygdsförening den 26/4 är inställt.
​Årsmötesmaterial med kallelse till årsmöte kommer att nå medlemmarna tillsammans med Ormsöbladet de närmaste dagarna, men kallelsen gäller alltså inte.

Vänliga hälsningar!
Claes Hemlin
Ordförande

Vi följer utvecklingen via olika media