banner_6.jpg
 
 

 

Här kan du beställa böcker från SOV

Hela boklistan med böcker som SOV har till försäljning finns här >>>

Skicka ett mail till bokbestallningar@estlandssvenskarna.org med vilken bok du vill köpa.

Raagoe-600-aar.jpgSpeglar i minnenas hus

Är en estlandssvensk diktantolog, den hittills enda i sitt slag.

Dikternas speglar ett folks öden under nästabn ett helt århundrade. Alltifrån sekelskiftet fram till andra världskriget kämpade den estlandssvenska folkgruppen under goda och onda år för rätten till sin egen historia, sin nedärvda kultur och sitt svenska språk.. Diktningen gav uttryck för gruppens liv i vardagen och helg, för dess drömmar oich förhoppningar i ett utomsvenskt land.

Så skriver Einar Hamberg på bokens på baksidan.

Utgiven av SONG 1990. (Svenska Odlingens Nya Generation)

Pris 50:- + porto + emballage inom Sverige 59:-

Raagoe-600-aar.jpgRågösvenskarnas 600 år NY!

Ny bok/häfte om Rågösvenskarnas 600 år. Författare är Arnold Lindgen född på Stora Rågö. Fakta och berättelser om Stora och Lilla Rågö från begynnelsen till nutid. Många bilder.

Utgiven av Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn och Sverigekontakt.

Pris för medlem i SOV  och Estlandssvenska hembygdsföreningar 100:- + porto + emballage inom Sverige 36:-

Pris för icke medlemmar i SOV eller någon av hembygdsföreningarna: 150:- + porto 36:-  
Porto till utlandet är 57:-

Finns utgiven i en estnisk version till samma pris som ovan. Ange i meddelandefältet om en estnisk version önskas.

DVD-ES-publikationer.jpgKustbon 1918-2000 samlade på en och samma DVD

Här har SOV:s arkivgrupp samlat alla Kustbons alla utgåvor från 1918 till år 2000. DVD:n innehåller även de publikationer som ockupationsmakterna, efter ha förbjudit Kustbons utgivning, gav ut istället under åren 1940-1944.

DVD nr 5  innehåller:

Kustbon 1918-1940

(Utgivningsort Reval)

Kustbon 1944-2000

(Utgivningsort Stockholm).

Här ingår också specialnumret om Birkas folkhögskola nr 1 1971.

Sovjet-Estland

Utgiven av Estniska kommunistpartiet i Läänemaa

Liten Almanack 1941

Utgiven av Estniska kommunistpartiet

Årsbok och Kalender 1943.

Utgiven av Det estlandssvenska Odalvärnet. (Nazitysk organisation bildad av Lienhard. Endast ett nr utkom.)

Innehållet på DVD:n är sökbart. Gör så här: Öppna Acrobat - välj Redigera - längst ner finns Avancerad sökning  - leta upp mappen och skriv in vad du söker efter. Man kan söka i det enskilda dokumentet eller i hela mappen.

Pris för medlem i SOV 200:- + porto + emballage inom Sverige 36:-

Pris för icke medlemmar i SOV eller någon av hembygdsföreningarna: 250:- + porto 36:-  
Porto till utlandet är 57:-

Omslaget-till-DVD-fodralet-E-S-publikationer-NR-6.jpg

DVD nr 6 innehåller fortsättningen på DVD nr 5.

Kustbons alla utgåvor från 2001 t.om. 2017

(Utgivningsort Stockholm)

Nya Kustbon april 1935 -dec 1936

(Utgivningsort Tallinn)

Det enstaka numret från 1943

Lärarförbundet i Estlands minnesskrift 1918-1928. En förteckning över alla skolor i svenskbygden och lärarna på respektive skola under 10 år. (Utgivningsort Tallinn)

Ronor från 1988 -1996. Samtliga nummer av tidningen som gavs ut av SESK Samfundet för Estlandssvensk kultur. (Utgivningsort Tallinn)

SOV:s första protokollsbok under 20 år. Med det första protokollet från 1907!!! Därefter kommer protokollet från konstituerande mötet den 24 februari 1909 på Bysholm och fram till sommaren 1918.

SOV:s stadgar på estniska vilka registrerades först 1919 i Tallinn.

Pris för medlem i SOV 160:- + porto + emballage inom Sverige 36:-

Pris för icke medlemmar i SOV eller någon av hembygdsföreningarna: 200:- + porto 36:-  Porto till utlandet är 57:-

Innehållet på DVD:n är sökbart. Här finns Manual hur man söker i mappar på DVD:erna eller usb-minnet. >>>

usb_minnet.PNG

USB minne med innehållet i de två DVD:erna 5 och 6

Pris för medlem 360:- + porto 18

Pris icke medlem 400:- plus porto 18:-

Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpg

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön.
Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-45

Boken innehåller 111 unika berättelser från 119 båtlags flykt över Östersjön, nedtecknade en kort tid efter ankomsten till Sverige samt berättelser från överflyttningarna med S/S Odin och M/S Juhan. Dessa berättelser, inlämnade med löfte om hemlighållande och sekretess, ges nu ut av Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner till minne av flykten från hembygden för 70 år sedan.

Bokens huvudkapitel är skrivet av Viktor Aman. I det skildrar han sinnestämningen hos befolkningen i Estlands svenskbygd och sammanfattar mycket av dåtidens tankar i frågan – stanna kvar eller rymma till Sverige?

Boken innehåller även den namnförteckning som upprättades vid ankomsten till Sverige, innehållande cirka 7 000 estlandssvenskars namn med födelsedata, ort och ankomstdag till Sverige.

  Pris för medlem i SOV och någon av hembygdsföreningarna: 200:- porto + emballage inom Sverige 89:-

  Pris för icke medlemmar i SOV : 300:-  + porto 89:-       
  Portokostnaden till utlandet är högre.

Svenske-kungen.jpgSvenske kungens vita skepp - det äventyrliga spelet om estlandssvenskarna

av Carl Mothander

 

Boken behandlar ett stort antal temata kring estlandssvenskarnas önskan, att inför hotet om en förnyad sovjetisk ockupation få komma till Sverige. Innehållet är tyvärr lika aktuellt idag som tidigare och då inte minst hur olika ideologier med världshärskarambitioner berövar folk såväl frihet som levebröd, så att flykten till sist blev det enda återstående alternativet. Intressant och högaktuellt är även skildringen av lidanden och propagandakrig på det ukrainska området, där boken förhoppningsvis skulle kunna få bidra till att öppna någons ögon för propagandans stora fara och bidra till en strävan att istället försöka ta reda på hur det verkligen förhåller sig för att inte omedvetet låta sig påverkas i ena eller andra riktningen, där åsikt föregår insikt.

Först och främst är det dock människoskildringarna från krigets virrvarr som gör boken läsvärd och betydelsefull som en påminnelse om att vi alla och alltid har möjlighet att göra vår nästa gott eller ont, så om bokutgivningen kunde få bidra till att någon vill ställa sig i det godas tjänst har nyutgåvan inte varit förgäves.

Kyrkoherde Patrik Göransson

Utgivare: Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn

Pris för medlem i SOV 200:- + porto + emballage 59:- inom Sverige

Pris för icke medlemmar i SOV eller hembygdföreningarna: 250:- + porto 59:- inom   Sverige.

Portokostnaden till utlandet är högre. T.ex Finland tillägg 99:-

Stenarna_hade-_namn.jpg

Stenarna hade namn

Handlingen utspelar sig i Hapsal, Rickull och Roslep. De båda kusinerna Jola och IngaXenia åker tillbaka till sin barndoms by i Rickull som de lämnade som barn. Andra världskriget tvingade deras familjer över Östersjön till Sverige för att undgå deportationer och krigsmobilisering.

Kusinerna möter skattjägaren Bogdanov i kampen om ett ryskt silverkors och de blir indragna i stölden av det gamla kyrksilvret som nyligen återlämnats från sitt sjuttioåriga förvar i Stockholm.

Boken är en roman med stora delar av berättelsen som självupplevd och en flyktberättelse sjuttio år senare, inte bara resan undan krig och hot, utan också saknaden av det man lämnat.

Författare Elna Lindbom är född 1935.

Bor i Ljungsbro utanför Lindköping

Pris för medlem i SOV och hembygdsföreningarna: 180:-  + porto 59:- i Sverige

Icke medlemmar hänvisar vi till www.bokus.com

Estlands-geografi.jpg

Estlands Geografi

Detta är en nyutgåva av den lärobok i Estlands geografi som gavs ut för de svenska skolorna

1923. Den är numera en verklig raritet som det är svårt att få tag i, varför en nyutgåva kan tänkas finna läsare som är intresserade både av landets geografi och av vilka namn som använts mera allmänt i skolornas svenskundervisning, som med skäl kan anses visa på en strävan till standardisering, samtidigt som man här finner en god blandning av estniska, tyska och ryska namnformer förutom de rent svenskspråkiga geografiska benämningarna.

Nyutgåvan omfattar endast de kapitel som behandlar Estland, då det finns gott om såväl historiska som nutida böcker om grannländerna på svenska. Häftet sammanställdes och översattes från estniska till svenska av dåvarande kontraktsprosten Nils Linderstam, som var kyrkoherde i S:t Mikaels församling i Tallinn 1919-1923.

 Häftad, format A5. 48 sidor. Endast text.

 Pris för medlem i SOV: 25:-  + porto 36:-

 Pris för icke medlemmar i SOV: 30:- + porto 36:-

 

 

 

Aiboland_kansi.jpg

På strövtåg i Aiboland Nedsatt pris!

Skribenten Mikael Sjövall och fotografen Patrik Rastenberger har de senaste två åren dokumenterat den estlandssvenska kulturen genom att intervjua och fotografera estlandssvenskar i förskingringen. Resultatet är en reportagebok som gestaltar det som återstår av den svenska kulturen och det svenska språket i Estland. Den estniska verkligheten kompletteras med avstickare till Gammalsvenskby i Ukraina samt Stockholm och Gräsö i Sverige. Boken är en värdefull dokumentation av den estlandssvenska kulturens olika skepnader och Sjövall sätter fingret på den ömma punkten: "utrotningshotade kulturer och språk behöver institutioner såsom skolor och daghem för att överleva, annars förskjuts språket från den offentliga sfären till den privata. Och om svenskan blir en privat fråga i stället för en kollektiv angelägenhet i Estland så kommer den estlandssvenska kulturen att sakta men säkert att försvinna."

 Pris för medlem i SOV: 100:-  + porto 59:- i Sverige

 Pris för icke medlemmar i SOV: 150:- + porto 59:- i Sverige

 Denna bok finns att köpa i Finland

                                           Hans Pöhl – estlandssvenskarnas hövdingPoehlboken.jpg 

Detta är den första heltäckande biografin över Hans Pöhl (1876 – 1930), estlandssvenskarnas främsta företrädare och ledare.

Hans Pöhl ägnade hela sitt liv åt kampen för svenskheten i Estland, den svenska kulturen och det svenska språket. Under hans ledning grundades en svensk bildningsförening, Svenska Odlingens Vänner, ett tjugotal folkskolor, en svensk folkhögskola, ett svenskspråkigt gymnasium och ett politiskt parti, Svenska Folkförbundet, samt tidskriften Kustbon.

Hans Pöhl avancerade längre än någon annan estlandssvensk före och efter honom. Han var den svenska minoritetens folkminister i den estniska temporära regeringen 1918-1919. Han var ledamot i åtskilliga politiska kommittéer, i den konstituerande församlingen och riksdagsman i tre riksdagar. Under 1920-talet var Hans Pöhl ordförande i alla viktiga estlandssvenska organisationer, Svenska Odlingens Vänner, Svenska Folkförbundet, Svenska Lärarförbundet och kyrkorådet i S:t Mikaels församling. Boken är en populär- historisk framställning, som vänder sig till en bred allmänhet, som är intresserad av estlandssvenskarnas historia och kultur.

Pris för medlem i SOV och någon av hembygdsföreningarna: 200:- porto + emballage inom Sverige 59:-

Pris för icke medlemmar:  250:- porto + emballage för Sverige 59:-

Portokostnaden till utlandet är högre.

estlandssvenskardel4.jpgEn bok om Estlands svenskar del 4

En kulturhistorisk översikt, av Viktor Aman.

i redaktionen ingick  Edvin Lagman och Elmar Nyman.

Denna fjärde del av samlingsverket En bok om Estlands svenskar skildrar uttömmande det estlandssvenska samhället från början av dess reformperiod på 1800-tlet fram till början av dess upplösning och utgör sålunda  det viktiga komplement till de andra tre delarna.

Pris 300:- plus porto + emballage inom Sverige 89:-

Portokostnaden till utlandet är högre.

bok-Mothanders-baroner-2.jpg

Baroner, bönder och bolsjeviker i Estland

Nytryck av den tidigare svenska versionen. Den nya utgåvan har kompletterats dels med ett fylligt och informativt förord av Torkel Jansson, professor i historia vid Uppsala universitet, hans förord placerar läsaren i dåtidens Estland och adelns liv och leverne som inte fann sitt motstycke någon annanstans, dels med samtida foton från högborgerliga hem i Tallinn. Originalet av major Carl Mothander skrevs redan på 1940-talet och utkom 1943.

Författare: Carl Mothander

Utgivare: Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn

Pris för medlem i SOV 220:- + porto + emballage 89:- inom Sverige

Pris för icke medlemmar i SOV eller någon av hembygdsföreningarna: 280:- + porto och emballage 55:- inom Sverige.

Portokostnaden till utlandet är högre. T.ex Finland tillägg 40:-

Spithamnboken_1.jpg

Spitham Küla mis meeles  / En by att minnas

Författare och utgivare: Juta Holst

Denna tvåspråkiga bok presenterar den estlandssvenska byn Spithamn med fokus på etnografi och kulturhistoria. En by vars säregna lokala kultur och livsstil dog ut vid evakueringen av byborna till Sverige- Under sovjettiden dominerades byn av krigsmakten (kustbevakning och flygvärn), kolchosen krympte ihop och byn förtvinade.

Boken är inbunden,  med 216 sidor med 133 illustrationer, varav 22 är fyrfärgstryck.

Pris för medlem i SOV eller i någon av de estlandssvenska hembygdsföreningarna:
250:-  plus porto för Sverige  89:-

Portokostnaden till utlandet är högre. T.ex Finland 189:-


Inbetalningskort läggs i bokpaketet. Notera i meddelandefältet om faktura önskas.

Vi skickar böckerna så fort vi kan, dock senast onsdagen efter beställningen.

 

 

Namn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
Land
Mobil*
Telefon
E-post*
Meddelande till SOV
   
Jag beställer:  
Medlem
Speglar i minnenas hus (50 SEK+59 porto)
   
Medlem
Rågösvenskarnas 600 år (100 SEK+36 porto)
Ej medlem
Rågösvenskarnas 600 år (150 SEK+36 porto)
   
Medlem
DVD Estlandssvenska publikationer DVD 5 (200 SEK+36 porto)
Ej medlem
DVD Estlandssvenska publikationer (250 SEK+36 porto)
   
Medlem
DVD Estlandssvenska publikationer DVD 6 (160 SEK+18 porto)
Ej medlem
DVD Estlandssvenska publikationer (200 SEK+18 porto)
   
Medlem
USB Estlandssvenska publikationer USB (360 SEK+18 porto)
Ej medlem
USB Estlandssvenska publikationer (400 SEK+18 porto)
   
Medlem
Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön (200 SEK+89 porto)
Ej medlem
Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön (300 SEK+89 porto)
   
Medlem
Svenske kungens vita skepp (200 SEK+59 porto)
Ej medlem
Svenske kungens vita skepp (250 SEK+59 porto)
   
Medlem
Stenarna hade namn (180 SEK+59 porto)
   
Medlem
Estlands geografi (25 SEK+36 porto)
Ej medlem
Estlands geograf (30 SEK+36 porto)
   
Medlem
På stövtåg i Aiboland (100 SEK+59 porto)
Ej medlem
På stövtåg i Aiboland (150 SEK+59 porto)
   
Medlem
Hans Pöhl (200 SEK+59 porto)
Ej medlem
Hans Pöhl (250 SEK+59 porto)
   
Alla
En bok om Estlands svenskar del 4 (300 SEK+89 porto)
   
Medlem
Baroner, bönder och bolsjeviker (220 SEK+89 porto)
Ej medlem
Baroner, bönder och bolsjeviker (270 SEK+89 porto)
   
Alla
Spitham en by att minnas (250 SEK+89 porto)
   
Jag/Vi  är medlemmar i  
 
 
 
 
 
 
   
SOVs nyhetsbrev
 
   
   
Mer information www.estlandssvenskarna.org
 
 
Summa:
Att betala:
 
 
 
                                                                       


© MH 2009 | Roslagsgatan 57 ½ tr. ned, 113 54 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org